top of page
ND Signature-12mm.png

Medborgarberättelse

kalpavriksh, pune (indien)

kalp-01_result.png

Tvåspråkiga rapporter på engelska och Marathi designad

for Kalpavriksh miljö

Action Group, Pune (Indien)

kalp-03_result.png
kalp-04_result.png
kalp-02_result.png

Kalpavriksh är en ideell organisation som arbetar med miljö- och sociala frågor.

Studierapport

MICA, AHMEDABAD (indien)

bottom of page