top of page
ND Signature-12mm.png

Ikon desigN

agence francaise de developpement, New Delhi (Indien)

afd-03.png
afd-04.png
afd-02.png

Följande ikoner har utformats  för CITIIS-projektet (City Investments To Innovate, Integrate & Sustain) av AfD, New Delhi: Public Open Spaces, Sustainable Mobility, e-Governance & ICT, Social Innovation för låginkomstuppgörelser

afd map.png

Agence Francaise De Developpement, Frankrike, a partner från Indien sedan 2008, AFD arbetar i samförstånd med indiska myndigheter för att främja grön och inkluderande tillväxt.

Logotypdesign

OLIKA kLIENTER

bottom of page