top of page

Handbok design

LEGAL RESOURCE CENTRE, New Delhi (Indien)

ND Signature-12mm.png
LRC cover.png

LRC satte ihop denna handbok som packade upp Forest Rights Act för utövare och advokater. Dokumentet måste vara något som utövare kunde gå till då och då och hitta saker. Dokumentfunktionerna inkluderade vertikala flikar på varje sida med hyperlänkar till kapitel som gjorde det enkelt att navigera.

lrc-03_result.png
lrc-02_result.png

The Legal Resource Centre, New Delhi  arbetar med att stärka juridisk kunskap, kapacitet och strategi som rör rättigheterna för skogsinvånare i Indien genom mångsidiga och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt för juridik.

Medborgarberättelse

kalpavriksh, pune (indien)

bottom of page