top of page

GATA

ND Signature-12mm.png

Naveed dadaN

gata photographer

Gator

Där people being sig själva, medvetet eller omedvetet spelar karaktärer omedvetna om den storslagna föreställningen de är en del av.

Berättelser

Gatorna frodas med berättelser. Berättelser om känslor, hopp och kaos.

Urban

Varje varelse på gatorna, oavsett deras existens, kommer tillsammans för att bilda mönster och rytmer i kaos, vilket skapar harmoni

Jag är en gatufotograf från Mumbai, Indien. Jag gillar att fånga mänskliga känslor och beteenden i vardagen. Mitt intresse för gatufotografering började 2011 på min resa genom Indien ombord på Science Express-utställningstågprojektet. Resan exponerade mig för mångfalden och skönheten i landskap och människor i detta land och inspirerade mig till en värld av visualisering och fantasi.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Flickr Social Icon
  • large_subscription_icon_2x-a75be52d0317555b97394bff1718b34003c2c6a37d4d6e51140fbed2845d98d6
  • wordpressLogoSolo
  • Tumblr Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

KONTAKT

Framgång! Meddelande mottaget.

bottom of page